BOZP je pro podnikatele samozřejmostí: Co vše pojímá?

peneznitipy_cz_firmo_cz_nahledovyDbát na bezpečnost práce je pro mnohé podnikatele a také státní instituce jakousi samozřejmostí. Zákon hovoří jasně a BOZP není možné obejít. Lidské zdraví je zcela jedinečné a v pracovním procesu je zapotřebí dbát na to, aby si jej zaměstnanci dokázali efektivně ochránit. Ochráněn by měl být mimo jiné také zaměstnavatel, který má vše okolo BOZP v pořádku. Podívejme se tedy na některé základní záležitosti, které s bezpečnosti práce týkají, a to jak z hlediska zaměstnavatele, tak i z pohledu zaměstnance.

Aktualizovaná dokumentace BOZP a prověrky

Velmi důležitou roli hraje především aktualizovaná dokumentace BOZP. Bez ní se bezpečnost práce neobejde a v případě kontrol se jedná o první věc, která bude zjišťována. Schopný revizní technik vám ale bez větších problémů poradí, jaké dokumenty je zapotřebí mít v pořádku, aby firma prošla příslušnými prověrkami BOZP. Ty se konají v pravidelných intervalech většinou minimálně jednu za rok. Každá firma totiž musí splňovat veškeré důležitá kritéria týkající se bezpečnosti práce na pracovišti a revizní technik si vše ohlídá.

Školení BOZP

Další neméně závažnou věcí je školení BOZP, které se musí také minimálně v ročním intervalu na pracovišti konat. Noví zaměstnanci musí být povinně vyškolení akreditovanou osobou, aby se vyvarovaly všech nástrah, které je mohou z hlediska bezpečnosti práce na pracovišti čekat. Mnohdy se jedná o velmi závažné záležitosti, na něž je zapotřebí si dát pozor.

Ostatní povinnosti zaměstnavatele

Jak již bylo řečeno, zaměstnavatel nesmí bezpečnost práce nijak podceňovat a je zapotřebí, aby splnil veškeré náležitosti, které mu zákon ukládá. Jmenovat bychom z nich mohli například provedení kategorizace jednotlivých prací. Dále je nezbytné zajištění veškerých prohlídek u lékaře. Zaměstnanci musí projít nejen vstupní, ale i periodickou prohlídkou. Zapomenout přitom nelze ani na evidenci pracovních úrazů a mnohé jiné záležitosti.

Jak sehnat nejlevnější plyn? Ušetřete až 5000 Kč ročně!

Díky aukčním nabídkám plynu získáte neveřejnou cenu, kterou vám jiná společnost nedá. Ušetřete až 5000 Kč.
www.aukcninabidky.cz