Category Archives: Sociální příspěvky

Tomáš Krsek – stipendia pro nadané české studenty na prestižní světové univerzity

Vzdělání je jedna z nejlepších investic, avšak studium na prestižních světových školách typu Harvard či Oxford je leckdy finančně natolik náročné, že jen málokdo je schopen bez cizí pomoci sám zaplatit školné i náklady na život. Právě proto, aby nadaní čeští studenti nepřišli o možnost nadstandardního vzdělání pouze kvůli financím, bylo založeno mnoho stipendijních programů, mezi něž patří i nadační fond manželů Krskových – Krsek Foundation.

Výše příspěvku na bydlení

Příspěvku se nerozdává plošně a jeho výše není v žádném případě pro každého stejná. Výše příspěvku se vypočítává podle toho, v jak velikém městě bydlíte. Dalším kritériem je to, zda máte byt v osobním vlastnictví, nebo je to družstevní by, nebo jde o pronájem. Jestli máte nárok na příspěvek na bydlení, zjistíte velmi snadno. K dispozici je vám „Kalkulačka příspěvek na bydlení 2014“. Kalkulačka příspěvek na bydlení vám spočítá, zda máte nárok na tuto sociální dávku a jaká bude její výše.

Žádost o příspěvek na bydlení

Pokud žijete od výplaty k výplatě a nezbývají vám peníze na nájem, máte možnost požádat o příspěvek na bydlení. Musíte samozřejmě splnit veškeré podmínky, na kterých je závislé udělení příspěvku. Je sice pravda, že příspěvek je poskytován zejména těm, kteří mají nízké příjmy, ale díky každoročnímu navyšování částek, které jsou rozhodující pro jeho výpočet, má na něj nárok stále více z vás.