Druhý pilíř důchodového spoření

Do druhého pilíře důchodové reformy vstupujete dobrovolně. Pokud se ale vstoupit rozhodnete, stává se pro vás závazným a vystoupit z něj budete moci až v době, kdy budete mít nárok na řádný důchod. Zapojit se můžete v případě, že jste mladší 35 let. Vstoupíte-li do 2. pilíře, z vašeho hrubého výdělku se bude odvádět celkem 5% (3 % z průběžného státního důchodového systému, 2% z vlastní hrubé mzdy). Pokud jste nezaměstnaní, nemusíte platit, automaticky se placení přeruší a obnoví se v případě, že začnete pracovat. Jako zaměstnanci vám odvádí měsíčně celé pojistné zaměstnavatel. Pokud jste OSVČ, celé pojistné zaplatíte po skončení roku.

Povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele

Jakmile uzavřete smlouvu o důchodovém spoření, je vaší povinností ohlásit písemně svému zaměstnavateli datum, kdy jste se stal účastníkem důchodového spoření. Zaměstnavatel totiž bude plnit povinnosti plátce pojistného. Zaměstnavatel je povinen podávat elektronické hlášení vždy do 20. dne následujícího měsíce. Po skončení kalendářního roku je povinen zaměstnavatel podat vyúčtování pojistného na důchodové spoření do 3 měsíců po uplynutí kalendářního roku. Vyúčtování důchodového spoření se provádí za uplynulé pojistné období.

Jak sehnat nejlevnější plyn? Ušetřete až 5000 Kč ročně!

Díky aukčním nabídkám plynu získáte neveřejnou cenu, kterou vám jiná společnost nedá. Ušetřete až 5000 Kč.
www.aukcninabidky.cz