Efektivní investování s investičním certifikátem

Možnosti investování jsou dnes různé a ne všechny se vyplatí. Pokud chcete vsadit na jistotu, pak je výbornou volbou investiční certifikát. Ten nabízí možnost investování s minimální mírou rizika. Investiční certifikát je totiž možné v průběhu jeho životnosti kdykoli odprodat, a to za aktuální cenu, již určuje trh. Výnosy z certifikátů jsou přitom přinejmenším zajímavé, jelikož dokážou několikanásobně převýšit klasické zhodnocení finančních prostředků díky podílovým fondům anebo termínovaným vkladům. Stoprocentně tak můžete při stejně vysokých investicích vydělat mnohem více peněz.

Co je investiční certifikát a kdo jej vydává

Investiční certifikát představuje typ cenného papíru. Jedná se v podstatě o druh závazku konkrétního subjektu, který vrací určitou částku i s výnosem. Ten je pochopitelně závislý na ceně podkladového aktiva. Tím mohou být třeba komodity, úrokové míry anebo akcie, akciové indexy a další investiční možnosti. Podmínky každého certifikátu jsou předem dány a vy se s nimi můžete seznámit. Budete tak přesně vědět, kam se z hlediska potenciálního zisku můžete dostat. Certifikáty jsou pokaždé emitovány, respektive vydávány nejznámějšími světovými bankami nadnárodního charakteru, jež spolupracují se společností BH Securities.

Příprava certifikátu

Ještě předtím, než je certifikát emitován, dochází k přesnému stanovení jeho parametrů, a to jak emitentem v podobě banky, tak i společností BH Securities. Tyto základní charakteritisky certifikátu jsou stanoveny v dokumentu zvaném pager, který si můžete jako potenciální investor prohlédnout. Nastudovat si můžete informace týkající se podkladového aktiva, doby splatnosti, datu emise a také výplatních podmínek. Když jsou parametry přesně stanoveny a odsouhlaseny, vzniká finální dokument s maximálně přesnými hodnotami fixace a s dalšími daty. Na počátku tak jako investor budete znát kompletně všechna rizika.

Zajímavá výše výnosu

Výnos je stanoven v podobě čtvrtletních či ročních výplat. Je možné najít investiční certifikáty, které jsou schopny ročně přinést výnos pohybující se i okolo 10% ročně. Garantována vám může být i stoprocentní návratnost. Certifikát si ale musíte podržet až do doby jeho splatnosti. Prodat ovšem můžete certifikát i před termínem splatnosti s nižším výnosem. Délka životnosti certifikátu je stanovena většinou od 3 do 5 let. Jinak může být certifikát ukončen i dříve, a to ze strany emitenta, tedy vydavatele.

Míra rizika investování a typy certifikátů

Nejreálnějším rizikem je to, které je spojeno se samotnou bonitou emitenta. Ideální je volit nejbonitnější banky, jež se na trhu nacházejí. Dalším rizikem je prodej certifikátu před jeho vypršením. U něj se také nebudete moci spolehnout na stoprocentní návratnost. Obecně vzato je ale rizikovost u investování tímto způsobem na minimu.

Jak sehnat nejlevnější plyn? Ušetřete až 5000 Kč ročně!

Díky aukčním nabídkám plynu získáte neveřejnou cenu, kterou vám jiná společnost nedá. Ušetřete až 5000 Kč.
www.aukcninabidky.cz