Podle čeho banky i nebankovky hodnotí rizikovost klientů

Půjčky i bank anebo u nebankovních institucí jsou dnes zcela běžnou záležitostí. Spousta z nás se snaží dosáhnout na nejrůznější půjčky, nicméně ne všichni si nakonec půjčit ve skutečnosti budeme moci. Banky i nebankovní společnosti se v tomto ohledu řídí především konkrétní bonitou klienta. Jak pro banky, tak i pro nebankovní společnosti je totiž maximálně důležité, aby konkrétní dlužník splácel své pohledávky v požadované hodnotě a především včas. Jaká jsou tedy kritéria u bank a u nebankovních společností z pohledu rizikovosti klientů?

Banky vyžadují bezdlužnost a pravidelný příjem

Bankovní půjčky jsou z hlediska celkových podmínek svého poskytnutí mnohem přísnější, než je tomu u půjček nebankovních. V první řadě je zapotřebí jmenovat zejména vyžadování bezdlužnosti konkrétního člověka, kterému mají banky půjčit. Tento žadatel o bankovní půjčku musí být bezdlužný. Nesmí tedy žádné jiné společnosti jak bankovního, tak i nebankovního charakteru dlužit nějaké finanční prostředky. Bezdlužnost si bankovní domy jednoduše ověřují v registrech dlužníků. Termín půjčka Česká spořitelna a jiné banky myslí vážně, a tak si klienty prověřují. Největším registrem dlužníků u nás je Solus, nicméně může docházet k ověřování bonity klienta i u některého jiného registru. Mimo to, jestli jméno potenciálního klienta nefiguruje v registru dlužníků, zkoumá konkrétní banka i pravidelný příjem žadatele o půjčku. Bez pravidelného příjmu banky nepůjčují. Za pravidelný příjem je přitom považována mzda od zaměstnavatele a nikoli sociální dávky a jiné částky inkasované od státu. U vyšších půjček, mezi které patří zejména hypotéky, dochází k tomu, že banka vyžaduje záruku v podobě zastavení určité nemovitosti. Z její hodnoty se pak vypočítává výše hypotečního úvěru.

Nebankovní společnosti vyžadují minimální záruky

U nebankovních společností je situace poněkud odlišná. Některé vyžadují pravidelný příjem a bezdlužnost žadatele o půjčku. Takovýchto nebankovních společností je ovšem poměrně málo. Většinou se nebankovní instituce spokojí s číslem občanského průkazu konkrétního klienta. Identifikace klienta je pro nebankovního často dostatečnou zárukou toho, že bude tento člověk splácet. Třeba půjčka Provident je poměrně benevolentní. U určitých nebankovních společností existuje i záruka v podobně zastaveného majetku. Jednat se může jak o zástavu majetkem nemovitým v podobě různých budov a pozemků, tak i majetkem movitý. Nejčastěji se jedná zejména o automobily. Nebankovní společnosti mnohdy požadují jako záruku také pravidelný příjem konkrétního žadatele, který ale pojímá i sociální a jiné dávky vyplácené státními institucemi. U nebankovních společností se zcela jistě setkáme s tím, že si tady mohou půjčit lidé, kteří by jinak u banky neměli šanci k penězům přijít.

Jak sehnat nejlevnější plyn? Ušetřete až 5000 Kč ročně!

Díky aukčním nabídkám plynu získáte neveřejnou cenu, kterou vám jiná společnost nedá. Ušetřete až 5000 Kč.
www.aukcninabidky.cz