Šest kroků pro úspěšný start podnikání – 1. díl

Armáda nezaměstnaných každým dnem roste. Jednou z alternativ, jak se dostat k příjmu je podnikání . Pokud máte nápad, chuť a věříte si, pak je zde pro vás několik rad odborníků jako rozjet vlastní byznys.

Příběhy úspěšných mají různý scénář. Někdy stačí nápad, na nic nehledět a vrhnout se do práce bez plánování a potřebné rozvážnosti. To jsou však ty šťastnější výjimky. Lepší je si cestu živnostníka pečlivě naplánovat a rozmyslet. V šesti bodech vám poradíme, jak na to.

1. Uspořádejte si myšlenky

Je důležité reálně zhodnotit příležitost na trhu. Musíte si uvědomit, pro koho je produkt nebo služba určena a jakou reálnou potřebu lidí řeší. Nemyslete si, že máte produkt pro všechny, tudy cesta opravdu nevede. Podívejte se na to, pro koho primárně je vaše služba určena, komu nejvíce pomůže vyřešit nějaký problém či situaci. Na tuto cílovou skupinu pak zaměřte i komunikaci. Ověřte si proto zájem zákazníků, zda jsou ochotni za váš produkt či služby zaplatit požadovanou cenu. Udělejte si analýza trhu a konkurence. Jaké přímé i nepřímé služby či produkty již existují, zda váš produkt přináší pro zákazníka nějakou přidanou hodnotu oproti stávajícím, zda dokáže změnit vnímání lidí na daný produkt a zda změní chování zákazníků. Sestavte si finanční plán a spočítejte si, zda se projekt vyplatí po ekonomické stránce a stanovte výši předpokládaných nákladů.

2. Cesta na úřady

V první řadě musíte získat podnikatelské oprávnění, většinou formou živnostenského listu, který získáte na živnostenském úřadě. Pro některé dílčí živnosti je třeba mít i vyjádření jiného úřadu nebo založit si společnost zápisem do obchodního rejstříku. Další registrační povinnosti jsou závislé na konkrétním typu podnikání, poradí vám na živnostenském úřadě, zda musíte ještě například na hygienu, k hasičům, krajský úřad …
Živnost je nejjednodušší právní forma podnikání, volnou živnost může provozovat kdokoliv, kdo dovršil věk 18 let, je bezúhonný a zcela způsobilý k právním úkonům. Živnost je možné vybavit i elektronicky, pokud máte občanský průkaz s aktivovaným zaručeným elektronickým podpisem, nebo přes externího poradce. Při ohlášení živnosti můžete uvést svou zdravotní pojišťovnu, živnostenský úřad nahlásí zahájení živnosti, čímž vám vzniká povinnost platit odvody do zdravotní pojišťovny. Zároveň můžete ve formuláři uvés, že žádáte i ohlášení podnikatelské činnosti příslušnému správci daně. Za ohlášení na Živnostenský úřad zaplatíte jednorázový poplatek 1000 Kč.

3. Kde vzít peníze

Každý začínající podnikatel by si měl před započetím činnosti spočítat, jaké výdaje budou s jeho podnikáním spojené, a to alespoň na dobu prvních 12 až 18 měsíců. Musíte si uvědomit, že do chvíle, než vaše podnikání začne generovat příjmy, budete pravděpodobně svůj projekt financovat z vlastních zdrojů. Pod vlastními zdroji se rozumí: vlastní úspory, boostrapping ( financování svépomocí z jiných než tradičních externích zdrojů), nebo finanční prostředky od rodiny, přátel a bláznů (z anglického ” FFF ” Family, Friends and Fools ).

Další možnost jsou cizí zdroje, ale až ve fázi, kdy už podnikání generuje určité příjmy. Tehdy se můžete obrátit na soukromé investory, zda fondy rizikového kapitálu. Obě tyto skupiny investorů investují peníze do společností výměnou za podíl v dané společnosti. Jejich cílem je zhodnocení investice ve střednědobém horizontu 3 až 5 let. Mnohokrát investoři neposkytují pouze finanční prostředky na rozvoj firmy, ale i osobní zkušenosti, obchodní kontakty a strategické vedení, které je pro podnikání stejně důležité jako finance. Je samozřejmě možné využít i úvěr od banky, ale ta půjčí až v případě, že prokážete dlouhodobou životaschopnost vašeho podnikání. Někdy stačí i dobře připravený podnikatelský projekt.

zdroj: openiazoch.zoznam.sk

Jak sehnat nejlevnější plyn? Ušetřete až 5000 Kč ročně!

Díky aukčním nabídkám plynu získáte neveřejnou cenu, kterou vám jiná společnost nedá. Ušetřete až 5000 Kč.
www.aukcninabidky.cz